Martes, Pebrero 28, 2012

EDUKASYON SA SINGAPORE
 
Ang singapore ay isa sa mga bansang may pinakamataas na per capita (gdp) sa buong daigdig. Ang kaunlarang ito sa ekonomiya ay dulot ng kanyang mga iniluluwas na produkto na nakabatay sa elektroniks at manufacturing. Gayundin ang bansang ito ay may mataas na literacy rate. Sa popuasyon nitong mahigit sa apat na milyon, 93.2% ang nakakabasa at nakakasulat.
Matinding kompetisyon ang kaharap ng mga magaaral sa singapore s pagpasok pa lamang sa mga pamantasan. Ito ay kadahilanang ang pagpasok at pagtatapos sa mga unibersidad ay nangangailangan ng kaginhawaan sa buhay ng mga magaaral. Marahil isang malaking pagbabagio sa sistemang edukasyonal ng singapore ay ang pagpapahintulot sa mga pamantasan mula sa united states at europa na makapagatyo ng kanilang institusuon sa kanilang bansa.

 EDUKASYON SA SOUTH KOREA
 
Sa kasalukuyan isang malaking isyu ang kinakaharap ng ng south korea ang pagpasik ng mg adayuhan mamumuhunan sa sistemang pangedukasyon ng bansa. Ito ay bunsod na rin sa ng mga suliraning kinakaharap ng kanilang sistema ng edukason tulad ng limitadong bilang ng maaaring matanggap sa mga pamantasan na kolehiyo. Dagdag pa rito ay lubhang napakahirap diumano ng kurikulum sa mga paaralan. Sa katunayan ang antas ng kapaguran o stress level para sa mga magaaral. Sa nakalipas na dekada, maraming magulang ang nagpadala ng kanilang anak bilang sa ibang bansa magaral. Para sa mga magulang na korean, ang presyur ng mga paaralang ito ay mas magaan kung ihahambing sa mga paaralan sa kanilang bansa.

EDUKASYON SA PILIPINAS
 
Sa pangkalahatAn, masasabing karamihan sa mga pilipino ay marunong bumasa at magsulat. Batay sa huling census ng national statistics office noon 2000, tinatayang 92.3 o 9 sa 10 taong may edad ng sampung  taong gulang at pataas ang literate o marunong bumasa at sumulat. Ito ay sa kadahilanang patuloy  patuloy na binabagabag ng mga suliranin sa sistemang edukasyon ng pilipinas.  Ang mga punang ito ay sinisisi sa laganap na na kahirapan sa bansa at problemang pananalapi ng pamahalaan. Patuloy ang pagkakaloob ng mg pagsasanay na mapabuti ang sistemang pang edukasyon,  partikular na sa larangan ng pagtuturo ng mathematics, science, at english. Kinakailangan di ang mga batang ay maging lifelong learner po matutong magaral sa sarili nila panghabambuhay. Isang nakalulungkot na katotohanan sa pilipinas ay ang mabilisang pagalis ng mahusay na mga nagsipagtapos na magaaral upang magtungo sa ibang bansa at doon magtrabaho. Dahil dito iasang malaking epekto ng mga pagalis na ito ay ang brain drain. Ito ay suliranin kung saan nagkakaroon ng kakuklangan ang bansa ng mga mahuhusay na mga propesyonal. Pinaniniwalaang madaling makakuha ng trabaho ang mg amagtapos ng kursong ito. 
EDUKASYON SA SAUDI ARABIA


Sa loob ng nakalipas na dalawang dekada, isa sa mga layunin ng pamahalaang saudi arabia ay ang pagpapalaganap ng relihiyong islam. Ito ay ngngangahulugang pagsuporta ng kurikulum na nakabatay sa turo ni sheikh muhammad ibn adb al-wahhab.
Si sheikh muhammad ibn adb al-wahhab ay siyang  tagapagtatag ng kilusang wahhabiyya noong ika-18  na siglo. Samakatwid, ang edukasyon ay ginagamit bilang isang instrumento ng pagpapalaganap ng relihiyon sa kontemporaryong panahon. Kontrolado ng pamahalaang saudi arabia ang lahat ng mga aklat na ginagamit ng mga magaaral sa mga paaralan. Ang lahat ng mga aklat ay nararapat linsunod  sa layunin ng sisitemang pangedukasyon ng bansa at hindi taliwas sa tuo ng islam. Sa kanuuam, 62%  ng populasyon ng saudi arabia ang marunong sumulat at bumasa.


EDUKASYON SA MALAYSIA
 
Ang malaysia ay isa sa mga nangungunang bansa sa timog silangang asya sa larangan ng ekonomiya dahil na rin sa kanyang yumayabong na mga industriya. Matapos maging malaya ang malaysia noonng 1957 mula sa mga english, isang sistemang pangedukasyon ang isinusulong ng pamahalaan. Ito ay nagbigy daan upang tumaas ang bilang ng mga magaaral sa mga paaralan.
Dahil sa malaysia ay binubuo ng ibatibang pangkat etniko, ang pagtuturo sa mga paaralang elementarya ay isanasagawa sa maga wikang malay at tsino. Ang lahat ng pamantasan s bansang ito ay pinangangsiwaan ng pamahalaan. Sa kabuuan tinatayang aabot sa 87.4 sa populasyon ng malaysia ang marunong bumsa at sumulat.
Edukasyon sa japan

 Ang japan ay isa sa mga pinaka maunlad na bansa sa aysa at maging sa buong daidig .
Noong unang panahon , tanging kalalakihan lamang ang nabibigyan ng pagkakataong mag-aral . Sa panahon ni meiji , ang lahat ay binigyan na ng pagkakataong makapag-aral . Para sa mga hapones , ang pagkatuto sa mga bagaybagay ay hindi natatapos sa paaralan .
                             

Edukasyon sa India

Ang kalagayang pulitikal at pang-ekonomiya ng may napakalaking impluwensya sa edukasyon ng bansa ay may napakalaking impluwnsya sa edukasyongn bansa. Sa pagitan ng 1956 at 196, nagkaroon ng pagkiling sa sosyalistang edukasyon  dahil rin sa pagusbong ng ng mga heavy industry sa bansang ito.
ang sisitemang pangedukasyon ay inaayon  sa pangangailangan ng panahon. Nagkaroon ng isang pagsusuri  humahantong sa pagbubuo ng mga advisory committee upang lunasan ang mga ito.
An g india ay isang napakalaking bansang may napakalaking populasyon. Sa kasalukuyang panahon, ang panahon nito ay umaabot sa mahigit sa isang  bilyong katao . Sa bilang na ito ay tinatayang  57.2 % lamang ang marunong bumasa at magsulat. Kung ihahambing ang edukasyon ng kalalakihang indian sa kababaihan, mas malaking bahagdan ng mga lalaki ang literate. Ito ay isang pangyayaring karaniwan gnangyayari sa asya. Sa lalaki  ay 70.2% ang literate samantalang 48.3 lamang sa kababaihan.